W artykule zatytułowanym SphinxSE - Sphinx Storage Engine przedstawiony został prosty i szybki sposób rozszerzenia funkcjonalności naszej aplikacji o możliwość wyszukiwania pełnotekstowego (ang. full-text search). Zostało to osiągnięte dzięki wykorzystaniu SphinxSE czyli opcjonalnemu sposobowi przechowywania wyników wyszukiwania w wirtualnej tabeli, na której można wykonywać operacje typu JOIN z istniejącymi w naszej bazie danych tabelami. Wspomniany na początku artykuł skupia się wyłącznie na składni oraz możliwości zapytań Sphinx Storage Engine, pomijając zupełnie krok włączenie obsługi ENGINE=SPHINX przez bazę danych.

INSTALL PLUGIN sphinx

Dodatkowy engine (jak choćby MyISAM, InnoDB, Memory itd. ) dla baz danych z rodziny MySQL (MySQL, MariaDB, Percona Server) dostarczany jest w postaci pluginu:

[mysql]> INSTALL PLUGIN sphinx SONAME 'ha_sphinx.so';

Jeśli instalacja pluginu przebiegła pomyślnie, na liście dostępnych silników powinien pojawić się SPHINX:

[mysql]> SHOW ENGINES;
+--------------------+---------+----------------------------------------------------------------------------+--------------+------+------------+
| Engine       | Support | Comment                                  | Transactions | XA  | Savepoints |
+--------------------+---------+----------------------------------------------------------------------------+--------------+------+------------+
| MyISAM       | YES   | MyISAM storage engine                           | NO      | NO  | NO     |
| MEMORY       | YES   | Hash based, stored in memory, useful for temporary tables         | NO      | NO  | NO     |
| InnoDB       | DEFAULT | Supports transactions, row-level locking, and foreign keys         | YES     | YES | YES    |
| :         | YES   | :                                     | NO      | NO  | NO     |
| :         | YES   | :                                     | NO      | NO  | NO     |
| SPHINX       | YES   | Sphinx storage engine                           | NO      | NO  | NO     |
| :         | YES   | :                                     | NO      | NO  | NO     |
| :         | YES   | :                                     | NO      | NO  | NO     |
| PERFORMANCE_SCHEMA | YES   | Performance Schema                             | NO      | NO  | NO     |
+--------------------+---------+----------------------------------------------------------------------------+--------------+------+------------+ 

Następnie możemy przystąpić do utworzenia tabeli z ENGINE=SPHINX i rozpocząć full-text search zadając klasyczne zapytania SQL. Niestety w przypadku Percona-Server, nie wszystko jest takie proste…

[Percona]> INSTALL PLUGIN sphinx SONAME 'ha_sphinx.so';
ERROR 1126 (HY000): Can't open shared library '/usr/lib/mysql/plugin/ha_sphinx.so' (errno: 2 /usr/lib/mysql/plugin/ha_sphinx.so: cannot open shared object file: No such file or directory) 

ha_sphinx.so

Powyższy błąd spowodowany jest tym, że plugin do obsługi SphinxSE nie jest dostarczany razem z Percona Server (posiadają własną obsługę FTS), zatem konieczne jest przygotowanie takiej biblioteki we własnym zakresie.

Procedura kompilacji pluginu wygląda następująco:

1. przygotowanie katalogu roboczego

[tswiackiewicz@localhost:~]$ cd ~; mkdir percona_sphinx; cd percona_sphinx

2. pobranie źródeł Percona-Server (wersja zgodną z tą z której korzystamy) oraz ich rozpakowanie

[tswiackiewicz@localhost:~/percona_sphinx]$ wget http://www.percona.com/downloads/Percona-Server-5.6/Percona-Server-5.6.22-72.0/source/tarball/percona-server-5.6.22-72.0.tar.gz
[tswiackiewicz@localhost:~/percona_sphinx]$ tar -xzf percona-server-5.6.22-72.0.tar.gz

3. pobranie źródeł SphinxSearch oraz ich rozpakowanie

[tswiackiewicz@localhost:~/percona_sphinx]$ wget http://sphinxsearch.com/files/sphinx-2.2.6-release.tar.gz
[tswiackiewicz@localhost:~/percona_sphinx]$ tar -xzf sphinx-2.2.6-release.tar.gz

4. kopiowanie źródeł pluginu do obsługi SphinxSE do Percona-Server

[tswiackiewicz@localhost:~/percona_sphinx]$ mkdir percona-server-5.6.22-72.0/storage/sphinx
[tswiackiewicz@localhost:~/percona_sphinx]$ cp sphinx-2.2.6-release/mysqlse/* percona-server-5.6.22-72.0/storage/sphinx/

5. kompilacja źródeł Percony i wygenerowanie biblioteki ha_sphinx.so

[tswiackiewicz@localhost:~/percona_sphinx]$ cd percona-server-5.6.22-72.0; sh BUILD/autorun.sh; ./configure --with-plugins=sphinx
[tswiackiewicz@localhost:~/percona_sphinx]$ cd storage/sphinx; make

6. kopiowanie biblioteki do docelowej lokalizacji oraz instalacja pluginu

[tswiackiewicz@localhost:~/percona_sphinx]$ sudo cp ~/percona_sphinx/percona-server-5.6.22-72.0/storage/sphinx/ha_sphinx.so /usr/lib/mysql/plugin
[tswiackiewicz@localhost:~]$ sudo service mysql restart
mysql stop/waiting
mysql start/running, process 6662
[Percona]> INSTALL PLUGIN sphinx SONAME 'ha_sphinx.so';

Ubuntu 14.04

Przedstawiona powyżej procedura bardzo dobrze sprawdziła się w przypadku środowiska Mac OS X Yosemite, ale niestety problemy wystąpiły w Ubuntu 14.04 (Percona-Server zainstalowany za pomocą apt-get):

[Percona]> INSTALL PLUGIN sphinx SONAME 'ha_sphinx.so';
ERROR 1126 (HY000): Can't open shared library '/usr/lib/mysql/plugin/ha_sphinx.so' (errno: 2 /usr/lib/mysql/plugin/ha_sphinx.so: undefined symbol: _ZTI7handler)

Analiza tego błędu i fachowych porad doprowadziła mnie do przyczyny - plugin trzeba skompilować z dokładnie takimi flagami z jakimi przygotowana została dostarczona dystrybucja naszej wersji bazy danych. Aby móc podejrzeć parametry kompilacji konieczne jest pobranie źródeł

[tswiackiewicz@localhost:~/percona_sphinx]$ mkdir percona-server-source; cd percona-server-source; sudo apt-get source percona-server-5.6

oraz wyszukiwanie parametrów kompilacji (cmake) w pliku percona-server-{$VERSION}/debian/rules

Wracając do naszej procedury kompilacji, kroki 1-4 są identyczne, natomiast w kroku 5 wykonujemy polecenie cmake z takimi parametrami z jakimi została skompilowana nasza baza danych, np.

[tswiackiewicz@localhost:~/percona_sphinx]$ cd percona-server-5.6.22-72.0; cmake -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr -DBUILD_CONFIG=mysql_release -DCMAKE_CXX_FLAGS="-O3 -g -felide-constructors -fno-exceptions -fno-rtti -fno-strict-aliasing" -DMYSQL_UNIX_ADDR=/var/run/mysqld/mysqld.sock -DCMAKE_BUILD_TYPE=RelWithDebInfo -DWITH_LIBWRAP=ON -DWITH_ZLIB=system -DWITH_SSL=system -DCOMPILATION_COMMENT="Percona Server (GPL), Release 72.0, Revision 738" -DSYSTEM_TYPE="debian-linux-gnu" -DINSTALL_LAYOUT=RPM -DINSTALL_LIBDIR=lib/i386-linux-gnu -DINSTALL_PLUGINDIR=lib/mysql/plugin -DWITH_EMBEDDED_SERVER=OFF -DWITH_INNODB_MEMCACHED=ON -DWITH_ARCHIVE_STORAGE_ENGINE=ON -DWITH_BLACKHOLE_STORAGE_ENGINE=ON -DWITH_FEDERATED_STORAGE_ENGINE=ON -DWITH_PAM=ON -DWITH_EXTRA_CHARSETS=all
[tswiackiewicz@localhost:~/percona_sphinx]$ cd storage/sphinx; make

Krok 6 jest identyczny tj. kopiowanie biblioteki a następnie instalacja pluginu.

Generalnie, włączenie obsługi SphinxSE jest bardzo proste. Jednak, w szczególnych przypadkach, może wymagać nieco więcej wysiłku (przygotowanie pluginu we własnym zakresie). Niemniej uważam, że i tak to jest stosunkowo niewielki koszt biorąc pod uwagę bardzo duże możliwości oferowane przez Sphinx Storage Engine oraz niski próg wejścia i mały zakres wprowadzonych zmian w bazowej wersji naszej aplikacji.

Przydatne linki:

tagi:  ,  ,  ,  ,  ,  ,  , 

Komentarze