Wiele z istniejących aplikacji zostało zbudowanych z wykorzystaniem baz danych. Cechą charakterystyczną tego rozwiązania jest to, iż przechowywane dane zgodne są z ustalonym schematem (mappingiem) tj. zbiorem nazw i typów danych atrybutów, np. id - long, name - string itd. Podobnie przedstawia się sytuacja w przypadku, gdy bazę danych zastąpimy rozwiązaniem znanym jako SphinxSearch. Tutaj również mamy jasno zdefiniowany zbiór kluczy (atrybutów) i odpowiadającym im wartości (wraz z typami danych). Dla większości przypadków taki sposób ogranizacji danych jest wystarczający, ale zdarzają się sytuacje, gdy dla danego klucza będziemy chcieli przechowywać (oraz wyszukiwać) dane o różnej strukturze w zależności od kontekstu. Przykładowo, nasza aplikacja to typowy sklep internetowy zawierający zbiór produktów. Dla większości z nich można zdefiniować wspólny zbiór cech (np. cena, nazwa, opis), ale w zależności od kategorii potrzebne będą indywidualne cechy, np. dla książek - liczba stron, laptopów - liczba zainstalowanej pamięci RAM, pojemność dysku twardego itd. Jednocześnie chcemy przechowywać produkty różnych kategorii w jednym zbiorze danych. Rozwiązaniem tego problemu jest przechowywanie zbioru atrybutów w formacie JSON.

W tym celu konieczne jest wprowadzenie zmian w konfiguracji, tak aby atrybuty w formacie JSON były indeksowane oraz wyszukiwanie. Definiujemy zatem jeden z atrybutów: sql_attr_json, xmlpipe_attr_json bądź rt_attr_json.

#############################################################################
## source definition
#############################################################################
 
source src4 : common
{
	sql_query 		= SELECT id, attr1, attr2, attr3, \
				UNIX_TIMESTAMP(created_on) created_on, \
				title, content, json_content FROM docs WHERE \
				id >= $start AND id <= $end
 
	sql_attr_uint 		= attr1
	sql_attr_uint 		= attr2
	sql_attr_uint 		= attr3
	sql_field_string 	= title
	sql_field_string 	= content
	sql_attr_json 		= json_content
	sql_attr_timestamp 	= created_on
}

sql_attr_json

Oprócz wspomnianej powyżej definicji atrybutów typu sql_attr_json, warto również zwrócić uwagę na następujące parametry konfiguracji:

 • on_json_attr_error - obsługa błędów formatu JSON: ignore_attr (domyślna, błędy zostaną wyświetlone, indeksowanie będzie kontynuowane), fail_index (indeksowanie zostanie przerwane w momencie wystąpienia błędu)
 • json_autoconv_numbers - wykrywanie i konwersja stringów do formatu liczb: 0 (domyślne, konwersja nie jest wykonywana), 1 (konwersja włączona); przykładowo jeśli json_autoconv_numbers = 1, “obj”: { “id” : 123 } będzie reprezentowany jako obj.id = 123, w przeciwnym razie obj.id = “123”
 • json_autoconv_keynames - sposób konwersji nazw kluczy wewnątrz atrybutu typu JSON: lowercase (zamiana na małe litery) bądź brak wartości (domyślne, konwersja wyłączona)

Przykład: indeksujemy dokumenty JSON (pole json_content) postaci

{
  "name" : "Alice",
  "uid"  : 450
}
 
{
  "name" : "Damon",
  "uid"  : 456,
  "gid"  : 23
}
 
{
  "id"  : 1,
  "gid"  : 2,
  "title" : "some title",
  "tags": [
    "tag1", 
    "tag2",
    "tag3"
  ]
} 

oraz wyszukujemy

SELECT
	`id`,
	`title`,
	`json_content`,
	`created_on`
FROM
	test_json
WHERE
	json_content.name = 'Alice';
 
SELECT
	`id`,
	`title`,
	`json_content`,
	`created_on`
FROM
	test_json
WHERE
	json_content.uid > 455;
 
SELECT
	`id`,
	`title`,
	`json_content`,
	`created_on`
FROM
	test_json
WHERE
	json_content.uid > 455
ORDER BY
	json_content.name ASC; 

Więcej zapytań znajdziecie w linkach zamieszczonych na końcu wpisu. Chciałbym jednak zwrócić uwagę na następujące problemy:

 • aktualna, stabilna wesja nie posiada jeszcze pełnej obsługi formatu JSON, pełna obłsuga dostępna od wersji 2.2.3-beta
 • SphinxSE nie zawiera obsługi JSON - biblioteka ha_sphinx dla MariaDB 5.2 / 5.3 korzysta ze SphinxSearch w wersji 0.9.9, MariaDB 5.5 - 2.0.4
 • nieprawidłowa obsługa (w niektórych przypadkach) zapytań IN() w aktualnej, stabilnej wersji, błąd poprawiony w wersji 2.2.3-beta

Pomimo tego, iż pełna obsługa atrybutów typu JSON nie jest jeszcze dostępna (w wersji stabilnej), dzięki temu rozwiązaniu otrzymujemy nowe możliwości, które będziemy mogli wykorzystać w naszej aplikacji. Zachęcam Was do wypróbowania tej funkcjonalności w Waszych aplikacjach, pozostaje nam czekać na stabilną wersję 2.2.3.

Przydatne linki:

tagi:  ,  ,  , 

Komentarze