Aby możliwe było wygenerowanie indeksu pozwalającego na sprawne i szybkie wyszukiwanie, konieczne jest dostarczenie danych w ustalonym formacie. W przypadku silnika wyszukiwania znanego jako SphinxSearch, podstawowym źródłem danych jest baza danych, np. MySQL. Nie zawsze jednak możliwe jest dostarczenie danych w ten sposób - przykładowo indeksowane dane przechowywane są na różnych serwerach bądź źródle danych nie wspieranym przez SphinxSearch. W takiej sytuacji przydatna jest możliwość dostarczenia danych (dla indeksera) w formacie XML. Rozwiązanie to jest bardzo elastyczne (możemy generować dane w dowolny sposób), ale niestety dużo wolniejsze niż indeksowanie bezpośrednio z bazy danych. Kompromisem może być natomiast indeksowanie danych ze źródła w formacie TSV - szybsze niż to z XMLa a przy tym równie elastyczne.

tsvpipe

Definicja źródła danych w formacie TSV jest bardzo podobna do tej dla formatu xmlpipe. Oprócz określenia typu (tsvpipe), komendy za pomocą której dostarczone zostaną dane (tsvpipe_command) niezbędne jest zdefiniowanie poszczególnych pól i atrybutów.

Przykładowo:

#############################################################################
## source definition
#############################################################################
 
source src5
{
  type            = tsvpipe
  tsvpipe_command       = cat /var/lib/sphinxsearch/test.tsv
  
  tsvpipe_field        = title
  tsvpipe_field        = content
 
  tsvpipe_attr_bigint     = attr1
  tsvpipe_attr_bool      = attr2
  tsvpipe_attr_timestamp   = attr3
  tsvpipe_attr_float     = attr4
  tsvpipe_attr_json      = attr5
}

Indeksowane dane powinny być zgodne z ustalonym formatem: pierwsza kolumna to identyfikator dokumentu a następnie wartości o typach danych w kolejności zdefiniowanej w konfiguracji.

1  Sample title-000001 Lorem dolor ipsum sit amet quam. Sed eget velit. Suspendisse....  100001 1  1423003008 100001.0002 {"msg": "sample doc-000001"}
2  Sample title-000002 Lorem ipsum dolor sit amet felis sollicitudin mi quis enim......  100002 1  1423003008 100002.0005 {"msg": "sample doc-000002"}
3  Sample title-000003 Lorem ipsum dolor sit amet felis sollicitudin mi quis enim......  100003 1  1423003008 100003.0004 {"msg": "sample doc-000003"} 

Benchmark

Pierwsze spostrzeżenie, jeśli chodzi o porównanie szybkości indeksowania danych w formacie XML i TSV, jest takie że format XML charakteryzuje duża nadmiarowość danych (tagi XML, konieczność escape’owania danych) która nie występuje w przypadku formatu TSV. Ponadto xmlpipe wymaga, aby poszczególne węzły dokumentu XML (oraz ich atrybuty) zostały zmapowane na pola i atrybuty zawarte w definicji indeksu wyodrębniając jednocześnie ich wartości z dostarczonego zbioru danych. Uwzględniając te założenia, przewaga w szybkości indeksowania TSV nad XML powinna rosnąć wraz ze wzrostem liczby indeksowanych dokumentów. A jak to wygląda w praktyce?

Przeprowadziłem następujące testy:

 • indeksowanie z przygotowanego pliku statycznego w formacie TSV / XML
 • dane dla indeksera dostarczane są dynamicznie przez skrypt generujący dane w formacie TSV / XML

Dodatkowo w pierwszym przypadku zmierzony został czas generowania danych. Oczywiście wszystkie testy przeprowadzone zostały w jednolitym środowisku, dane generowane były jednolity sposób (skrypt do generowania testowych danych generate_data.php).

Wyniki:

I. plik statyczny (test.tsv, test.xml)

    100k 500k 1M 2.5M 5M 10M
TSV czas generowania danych 1.411s 6.890s 13.456s 32.921s 67.298s 143.932s
  czas indeksowania danych 3.023s 15.950s 32.986s 88.815s 188.468s 399.714s
XML czas generowania danych 1.687s 7.693s 15.830s 38.672s 78.685s 155.954s
  czas indeksowania danych 3.097s 15.363s 32.249s 87.420s 193.434s 469.150s
TSV vs XML czas generowania danych -16.36% -10.43% -14.99% -14,87% -14,47% -7,71%
  czas indeksowania danych -2.39% +3.82% +2.28% +1.59% -2.57% -14.80%

II. dane generowane za pomocą skryptu (generate_data.php)

    100k 500k 1M 2.5M 5M 10M
TSV czas indeksowania danych 4.863s 20.501s 42.556s 112.720s 232.924s 499.994s
XML czas indeksowania danych 4.403s 22.061s 45.771s 119.788s 245.638s 525.838s
TSV vs XML czas indeksowania danych +9.46% -7.07% -7.02% -5.90% -5.18% -4.91%

Wyniki przeprowadzonych testów potwierdzają postawioną tezę - indeksowanie danych w formacie TSV jest szybsze niż XML. Różnice czasowe w szybkości indeksowania wzrastają razem z liczbą indeksowanych dokumentów. Składa się na to dłuższy czas generowania danych w formacie XML (różnice mogą sięgać nawet kilkunastu procent) oraz wyodrębniania ich z dostarczonego zbioru danych. W przypadku mniejszych zbiorów danych (pobieranych ze statycznego źródła, np. pliku) koszt wyodrębniania danych z XML jest na tyle niski, iż nie wpływa znacząco na czas generowania indeksu. Zauważalna różnica pojawia się dopiero w przypadku większych zbiorów danych. Stąd też, dla małych zbiorów danych, w przypadku generowania indeksu ze statycznego pliku bądź porównywalnych czasów generowania danych dla indeksera, czas budowania indeksu z XML może być nawet krótszy - w zależności od próby możliwe są wahania w jedną bądź drugą stronę. Drugi z analizowanych scenariuszy pokazuje, że nawet dla stosunkowo niewielkiego indeksu (500k dokumentów) różnica w czasie jego budowania jest już dość znacząca. Jest to dla nas o tyle istotne, iż zazwyczaj indeksy generowane będą na podstawie dynamicznie generowanego zbioru danych a nie statycznego pliku. Warto zwrócić uwagę jeszcze na jeden fakt - otóż liczba operacji IO w obu przypadkach (TSV vs XML) jest identyczna (szczegóły w załączonych szczegółowych wynikach).

Dla zainteresowanych, kompletne wyniki eksperymentów.

Dla prawidłowego działania wyszukiwania, indeksowanie jest równie istotne co usługa wyszukiwania - bądź co bądź zapewnia strukturę danych umożliwiającą uzyskanie wysokiej jakości wyników wyszukiwania w bardzo krótkim czasie. Dlatego też tak istotne jest, aby dane w indeksie były odpowiednio często aktualizowane, co bezpośrednio jest zależne od wydajności mechanizmu indeksowania. W związku z tym, bardzo pożądana jest możliwość elastycznego dostarczania danych dla indeksu, która realizowana jest m.in poprzez formaty XML oraz TSV. Przedstawiona analiza wskazuje TSV jako bardziej pożądany format - szybszy i prostszy. A czy Twoja aplikacja dostarcza już dane dla indeksów Sphinxa w taki sposób?

Przydatne linki:

tagi:  ,  ,  ,  ,  ,  , 

Komentarze